arrow to top

Վիրտուալ տուր

Տրավերտինի Արարատյան հանքավայրը հայտնաբերվեր էր 1927 թվականին, բայց, ըստ մթա 3 դարի հուշարձանների՝ այս քարը օգտագործվում էր շատ, շատ վաղուցվանից:

1929 թվականին Մոսկվայի երկրաբանական հետազոտությունների ինստիտուտը հետազոտեց հանքավայրն ու պարզեց, որ Սալակիտ լեռան հարավ-արևելյան փեշերին տրավերտինի մոտ 38,4 միլիոն տոննա (15,4 միլիոն մ3) ծավալով պաշարներ կան: